Loading...

Weather forecast. Ardebilio provincija. Iranas


Select city

Ābdārlū
Ābī Beyglū
Abīlī
Abīsh Aḩmad - 2
Abr Bakūh
Abūtorāb
Achnāq
Ādam Darrehsī
Ādam Darrehsī-ye `Olyā
Ādam Darrehsī-ye Soflá
Adgadlū-ye Angūtlār
Adlī
Afcheh
Afjī
Afr
Afshār-e Bālā
Afshār-e Pā'īn
Afsūrān
Āftābeh
Āgh Bolāgh - 2
Āgh Bolāgh Gadūk-e Pā’īn
Āgh Daraq
Āgh Qeshlāq
Āghāmīrlū
Āghbolāgh
Āghcheh Kand
Āghcheh Kohol
Āghcheh Qeshlāq-e ‘Olyā
Āghcheh Qeshlāq-e Soflá
Āghgūnī
Āghlāqān
Aḩad Beyglū
Ahl-e Īmān
Aḩmadābād - 3
Aḩmadlū-ye Bālā
Aḩmadlū-ye Pā’īn
Āhū
Ajīrlū
Ājor Pazī-ye Ḩāj Ḩamzeh
Ajūdānābād
Akbar Dāvūd-e Qeshlāqī
Akbarābād
Ākh Mat
Ākhūnd Maḩalleh
Al Qanāb
Āl-e Hāshem-e Bālā
Alambār
Alangesh
Alardeh
Āldāshīn
Ālhāshem-e Soflá
Ālī Kand
Ālī Qeshlāq
Alīlah
Alīleh Sar
Allāh Darreh
Allāh Verdīlū
Allāh Yārlū
Ālmāgalan
Almās
Ālnī
Alsūyeh
Ālū Ālūch
Ālūcheh-ye Fūlādlū
Ālūcheh-ye Sabalān
Alvār
Alvārsī
Amīn Jān
Amīnābād - 2
Amīnlū
Amīr Kandī
Amīr Khān-e Karīm
Amīr Khānlū
Amīrābād - 2
Amīrāhlū
Amrāhlū
Anāvīz
Andabīl
Andar Āb
Andareh
Andazaq
Angūrd
Anī-ye Bālā
Anī-ye Pā’īn
Anī-ye Vasaţ
Anjīrlū - 2
Ānkejābād
Anzāb-e Bālā
Anzāb-e Pā’īn
Anzān
Āq Bāsh
Āq Berāz
Āq Bolāgh-e Āqājān Khān
Āq Bolāgh-e Bālā
Āq Bolāgh-e Pā’īn
Āq Bolāgh-e Rostam Khān
Āq Daraq
Āq Davahlū-ye Bālā
Āq Davahlū-yePā’īn
Āq Gāvnakh-e Bālā
Āq Masjed
Āq Mīān
Āq Qabāq-e `Olyā
Āq Qabāq-e Golshād Kandī
Āq Qabāq-e Qarahlū Kandī
Āq Qabāq-e Qelenjkhān Kandī
Āq Qabāq-e Soflá
Āq Qabāq-eVosţá
Āq Qal‘eh - 2
Āq Qāsemlū
Āq Tappeh
Āq Zamān Kandī
Āqā Bābā
Āqā Bāqer
Āqā Beyglū
Āqā Chāy-e Bālā
Āqā Chāy-e Pā’īn
Āqā Chāy-e Vasaţ
Āqā Ḩasan Beyglū
Āqā Mīrlū
Āqā Moḩammad Beyglū
Āqā Verdelū
Āqā Yārlū
Āqāmīrlū